Koren

Beatween
Dit "tussenkoor" is voor leden vanaf de leeftijd van 25  jaar. Beatween verzorgt indien mogelijk driemaal per 2 maanden, in samenspraak met de voorganger de inhoud en zang tijdens de viering. De repetitie is op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in parochiezaal "De Kolenkit".

Contactpersoon:
Mw. Kittie Zuidgeest
stuur een e-mail

Corona
Parochiekoor “Corona” verleent haar muzikale medewerking aan vieringen, n.a.v. het vieringenrooster. Onder leiding van dirigent Jos Vranken worden meerstemmige liederen ingestudeerd. De repetitie is eenmaal per twee weken op dinsdagochtend van 9.00 tot 10.30 uur in parochiezaal "De Kolenkit".

Contactpersoon:
Mevr. Toos van Mil- v.d. Knaap
Poeldijkseweg 27
2291 GB WATERINGEN

Corbulo is een enthousiast koor van jongeren tussen de 13 en 25 jaar die graag samen zingen, muziek en plezier maken. Wij hebben een vlotrepertoire, en repeteren iedere week op donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in 'de Kolenkit' (parochiezaal van de St. Josephkerk) o.l.v. van onze dirigent Arnold van Rheenen. Voor de muzikale ondersteuning hebben we een combo, dat bestaat uit een toetsenist, een bassist, en een drummer. We verzorgen op zaterdagavond jongerenvieringen in de drie kerken inWateringen en Kwintsheul. Daarnaast zijn er ook nog speciale vieringen zoals Kerstmis en Pasen.Ook zingen we wel eens in een tehuis of op andere locaties. We zijnaangesloten bij een overkoepelende organisatie JKW(JongerenKorenWestland). Daarbij hoort de jaarlijkse deelname enmede-organisatie van het jongerenkorenfestival in Poeldijk (winnaar in 2011) en Hemelvoetbalvaart waarbij we sportief en actief strijden tegen andere koren om de beste plaats op voetbalgebied. Een andere activiteit waar we graag aan meedoen is het Nationaal Jongerenkorenfestival in Rijsbergen waar we dan een heel weekend verblijven. Gezelligheid en muzikaliteit gaan bij ons dus prima samen!

Meer weten? Kijk op www.jkcorbulo.nl of neem contact op met het secretariaat:
Eveline van Marrewijk, stuur een e-mail

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

Bezorgdheid is als een oude man met gebogen hoofd, die een pak veren draagt en denkt dat het lood is.