Parochiebestuur

vice-voorzitter

Guus Wouters

secretaris

Aad van Zeijl

penningmeester

Bernd Klein Schiphorst

lid diaconie

Cok van Steekelenburg

lid beheer / technische zaken

Niek Duynisveld

lid catechese

vacature

lid liturgie

Marijke van der Toorn

lid liturgie

Jacqueline Timmer

Het bestuur is verantwoordelijk voor de besluitvorming ten aanzien van het financiële beleid en het beheer van de gebouwen. Uw eventuele bijdrage voor deze en andere taken zijn van harte welkom op Rabobank Westland reknr NL70 RABO 0156 611 406 en NL97 INGB 0000 365 225

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

Kijk naar alles alsof u het voor de eerste én voor de laatste keer ziet. Dan zal uw tijd op aarde vol van heerlijkheid zijn.