Over de parochie

De R.K. Parochie Sint Jan de Doper is een Rooms Katholieke parochiegemeenschap in Wateringen, en is ontstaan omstreeks 1250 en gesticht vanuit de kerk van Naaldwijk. Tot het jaar 1572 kerkte men in de oude kerk aan het Plein. De huidige kerk aan de Herenstraat dateert van 1900. Sinds 1976 staat dit kerkgebouw op de monumentenlijst en geniet daardoor de aandacht van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Deze aandacht is mede te danken aan de werkelijk prachtige gebrandschilderde ramen. Bij de historie van de kerk en in het fotoalbum leest en ziet u daar meer over.

Begin jaren '90 ontstond een nauwere samenwerking met de twee afgesplitste parochies van de kerk, de Heilige Andreas te Kwintsheul en de Sint Joseph te Wateringen. Sinds 2011 is de parochie onderdeel van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin.

Ca. 250 vrijwilligers zijn in meer of mindere mate betrokken bij de ondersteuning en het levend houden van de parochie. Op deze wijze proberen wij in de geest van Christus klaar te staan voor elkaar, maar meer nog met elkaar.
Diverse werkgroepen werken samen in de federatie, die elk weer een deel van het aandachtsgebied van de parochiegemeenschap vertegenwoordigen.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Kijk naar alles alsof u het voor de eerste én voor de laatste keer ziet. Dan zal uw tijd op aarde vol van heerlijkheid zijn.