ANBI

De r.k. parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te 's Gravenzande is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Rooms Katholieke Kerk in Nederland. De parochie behoort sinds 1 juli 2011 tot de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin en is een deel van het bisdom Bisdom Rotterdam.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te 's Gravenzande.

Voor een ANBI geldt een publicatieverplichting met betrekking tot informatie die van belang is voor transparantie en verantwoording in de filantropische sector. Voor de parochie vindt u deze informatie hier.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Schrijf de slechte dingen die u zijn aangedaan in het zand, maar beitel de goede dingen die u zijn overkomen in marmer.