Secretariaat parochie

  • De Lier

    parochie H.H. Martelaren van Gorcum

    Kerklaan 8
    2678 SV De Lier
    Tel. 0174 51 22 87
    Fax. 0174 52 02 07
    e-mail: martelarenvangorcum@rkwestland.nl

    Geopend: maandag en woensdag van 9.30 tot 11.30 uur

    Medewerkers:

  • ’s-Gravenzande

    parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming

    Iepstraat 1
    2691 EX ’s-Gravenzande
    Telefoon 0174 – 41 91 62
    Fax 0174 – 42 26 91
    e-mail olvtenhemelopneming@rkwestland.nl

    Geopend: iedere woensdag en vrijdag van 09.30 uur tot 11.30 uur

    Medewerkers:

    • Fred Post
    • José van der Meer


    Rekeningnummers t.n.v. RK Kerkbestuur te ’s-Gravenzande

    Kerkbijdrage

    NL43 RABO 0135.305.357
    NL15 INGB 0000.324.700

    Overige betalingen

    NL38 RABO 0343.660.962

  • Hoek van Holland / Heenweg

    parochie H. Egbertus en Lambertus

    De Cordesstraat 27-29
    3151 BH Hoek van Holland
    Telefoon 0174 - 38 24 69
    e-mail (ook voor misintenties): egbertusenlambertus@rkwestland.nl

    Geopend: woensdag en vrijdag van 09.30 – 11.30 uur

    Medewerkers:

  • Honselersdijk

    Parochie Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad

    Dijkstraat 25
    2675 AV Honselersdijk
    tel. 0174 - 62 45 85
    fax 0174 - 64 12 23
    e-mail olvvangoedenraad@rkwestland.nl

    Geopend: donderdagmorgen van 09.00 – 12.00 uur

    Medewerkers:

    • mw. L. Overschie
    • dhr H. Rouw
  • Kwintsheul

    Parochie Sint Andreas

    Kerkstraat 20
    2295 LG Kwintsheul
    telefoon: 0174 - 29 22 16
    email: andreas@rkwestland.nl

    Geopend: dinsdag en vrijdagochtend van 09:30 tot 11:00 uur

    Medewerker:

    • Mevr. Tonny Stolk - van Vree
  • Maasdijk

    Geloofsgemeenschap H. Jacobus

    Prinses Marianneplein 12
    2676 BB Maasdijk
    tel 0174 - 51 43 39
    b.g.g. 0174 - 51 88 04
    e-mail jacobus@rkwestland.nl

    Geopend:
    Van 1 april tot 1 september: vrijdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur
    van 1 september tot 1 april : donderdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur

    Medewerker:

    • mw. C. Groenewegen
  • Monster

    parochie H. Machutus

    Choorstraat 105
    2681 AR Monster
    tel. 0174 - 21 32 53
    e-mail: machutus@rkwestland.nl

    Geopend: maandag- , woensdag- en vrijdagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur

    Medewerkers:
    Maandag Henk van Ruijven
    Woensdag Marian van Meerkerk
    Vrijdag Ria Vergeer

  • Naaldwijk

    Parochie St. Adrianus

    Molenstraat 31
    2671 EW Naaldwijk
    tel. 0174 - 62 10 10
    fax 0174 - 62 46 08
    e-mail adrianus@rkwestland.nl

    Geopend:
    maandag alleen telefonisch (van 9.00 - 12.00 uur)
    dinsdag t/m vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

    Medewerker:

    • mw. C. Sta-Bol
  • Poeldijk

    Parochie H. Bartholomeus

    Voorstraat 111
    2685 EK Poeldijk
    Tel. 0174 - 245058
    e-mail bartholomeus@rkwestland.nl

    Geopend: iedere dinsdag- en donderdagochtend van 09.30 tot 12.00 uur

    De medewerkers:

    • Helen de Vreede- Janssen
    • Lucia Bekkers
    • Carla van der Ende
    • Maria Barendse
    • Sjaak Verbeek
  • Wateringen (St. Jan de Doper)

    parochie Sint Jan de Doper

    Herenstraat 164
    2291 BL Wateringen
    Telefoon: 0174 - 29 23 16
    e-mail: jandedoper@rkwestland.nl

    Geopend: maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 9:00 uur tot 12:00 uur

    Medewerkers:

    • Mevr. Hannie v.d. Valk
    • Mevr. Bernadette Brands
    • Mevr. Margret Brabander
    • Mevr. Kitty Wouters
  • Wateringen (St. Joseph)

    Parochie St. Joseph

    Harry Hoekstraat 37
    2291 SL WATERINGEN
    Telefoon: 0174 - 29 21 97
    E-mailadres: joseph@rkwestland.nl

    Geopend:
    Iedere maandag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 10:00 tot 12:00 uur

    Medewerkers

    • Mevr. Tineke Zaat
    • Mevr. Lia Beekman
Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Humor is veruit de meest bijzondere activiteit van onze hersenen.