3e zondag door het jaar

Gebedsviering

Zondag 21 januari
10:00
Voorganger: pastoor J.C.M. Steenvoorden en ds Kok en ds Smit
Koor: Cantemus Domino en kinderkoor Kiko

Locatie: St. Adrianus Molenstraat 29 2671 EW Naaldwijk

Oecumenische viering in de Bidweek van de Eenheid

Wereldwijd vieren wij onze verbondenheid als christenen en bidden voor elkaar. De christenen van de kerken uit het Caraïbisch gebied in Latijns-Amerika waarvan veel voorouders afkomstig zijn uit Afrika, daar als slaaf heen gevoerd, hebben ons dit jaar de schrifttekst uit Exodus 15 en het Thema: Recht door Zee aangedragen. Het lied van Mirjam na de doortocht door de Rode zee. Zij ervaren de bevrijdende kracht van God in het einde van de slavernij 150 jaar geleden. Hoe werkt het geloof als bevrijdende kracht nu, in ons persoonlijk leven en kerkgemeenschappen?

Voor de kinderen is er Kinderwoorddienst en oppas voor de kleintjes. De collecte is bestemd voor de Oecumene. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting bij de koffie of thee. Wij hopen op een mooi samenzijn! De Raad van Kerken Naaldwijk.

Terug naar de vorige pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Kijk naar alles alsof u het voor de eerste én voor de laatste keer ziet. Dan zal uw tijd op aarde vol van heerlijkheid zijn.