Kerkelijk archief

Commissie Kerkelijk Kunstbezit
Het parochiearchief bevindt zich in de pastorie en in de kerk aan de Molenstraat. In dit archief ligt de neerslag van de bestuurlijke en bedrijfsmatige aanpak van onze parochie door de eeuwen heen. Het is daarom een uniek, kostbaar en onvervangbaar bezit.

Vanuit archiefzijde wordt ook de zorg voor het culturele en religieuze erfgoed gecoördineerd. De archivaris is derhalve tevens conservator van de parochie. In navolging op de Diocesane Commissie Kerkelijk Kunstbezit is hiertoe een eigen parochie commissie gevormd, die zich ten doel stelt om, naast het papieren archief, tevens het parochiegebeuren van heden en verleden zo goed mogelijk vast te leggen en te behouden in tastbare zaken. Deze parochiële Commissie Kerkelijk Kunstbezit (de C.K.K.) is een zelfstandige commissie, ressorterend onder de verantwoordelijkheid van de Beheerscommissie.

Het parochiearchief, in samenhang met de zorg voor het kerkelijk erfgoed, biedt ook de mogelijkheid om materialen in relatie tot kerk of parochie op te nemen uit particulier bezit. Parochianen die zaken, afkomstig uit de kerk of met betrekking tot de parochie terug willen geven of beschikbaar willen stellen, vinden in het archief wellicht een passende bestemming.

Voor informatie over of voor het archief kunt U zich wenden tot:
Archivaris/conservator:
Frank de Klerk, Grutto 24, 2295 PT Kwintsheul, tel 0174-623333

Lid:
dhr. C. Koene, Paardebloem 19, 2671 WR Naaldwijk, tel. 0174-620631

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

We moeten bereid zijn het leven dat we gepland hebben op te geven, om het leven te vinden dat op ons wacht.