3e zondag door het jaar

Gebedsviering

Zondag 21 januari
10:00
Voorganger: pastor I.M. Kwee
Koor: Medea

Locatie: Protestantse Gemeente Monster Burgemeester Kampschoërstraat 25 2681 AB

‘RECHT DOOR ZEE ….’  is het thema van de week van gebed in 2018. Gods rechterhand leidde het volk Israël recht door zee op weg naar de vrijheid…. Het verhaal over die bevrijding spreekt de christenen uit het Caribisch gebied erg aan: zij herkennen de hand van God in het beëindigen van de slavernij. God brengt vrijheid, God verricht de reddende daad.

In deze Week van Gebed komen wij bijeen om elkaar te ontmoeten in woord en daad, in zang en gebed. De Raad van Kerken van Monster en Ter Heijde aan Zee, organiseert deze oecumenische dienst.

Voorgangers zijn ds. D. van Duijvenbode en pastor M. Kwee. Naast samenzang zal ook het koor Medea medewerking verlenen. Speciaal voor de kinderen is er een kindermoment. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en met elkaar een kopje koffie of thee te drinken. Voor de kinderen is er fris.

Terug naar de vorige pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Ware visie is het vermogen om het onzichtbare te zien.