Schoolcatechese

De godsdienstige vorming op school gebeurt door middel van de catechese.
Met behulp van projecten wordt de kinderen een christelijke levenshouding voorgehouden. Ze leren tevens op een goede manier om te gaan met elkaar.

De leerkrachten worden hierin begeleid door dhr J. (Jos) v.d. Brand, identiteitsbegeleider bij de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs.

Werkadres: De Ruijtbaan 83, 2685 RS Poeldijk, tel. 280446

 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Kijk naar alles alsof u het voor de eerste én voor de laatste keer ziet. Dan zal uw tijd op aarde vol van heerlijkheid zijn.