Ouderenbeleid

Kath. Bond van Ouderen, afdeling Monster (K.B.O.).

Doel: Het behartigen van godsdienstige, culturele en sociaal- economische belangen van ouderen.

Secretariaat:
Th. Borsboom
Kloosterlaan 1
2681 LD Monster
tel. 280240 of  06-30 07 99 72

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Bezorgdheid is als een oude man met gebogen hoofd, die een pak veren draagt en denkt dat het lood is.