Beraad Diaconie

Diaconie is vanouds één van de kerntaken binnen de kerk: aandacht voor mensen die op welke manier dan ook in de knel gekomen zijn in de kerk en samenleving. De diaconie behartigt de sociale belangen binnen en buiten de parochie. Op dit terrein zal zij coördineren, activeren en organiseren waar dit wordt verlangd. Tevens worden contacten onderhouden met groeperingen die in de hulpverlenende sector werkzaam zijn.

Contactpersoon: dhr. L. Duwel, Emmastraat 87A, 2681 RM  Monster, tel. 0174-212653.

Werkgroepen die onder het beraad Diaconie vallen zijn:

1.   De Parochiële Charitas Instelling (PCI) 
2.   Ziekenbezoek
3.   Ziekenbezoek in ziekenhuizen
4.   Centrale hulpdienst
5.   De Zonnebloem
6.   Missie Ontwikkeling en Vrede (MOV-groep)
7.   St. Barbaravereniging

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Kijk naar alles alsof u het voor de eerste én voor de laatste keer ziet. Dan zal uw tijd op aarde vol van heerlijkheid zijn.