Over parochie H. Machutus

De kerkgemeenschap van de H. Machutus vindt zijn oorsprong in de huidige Hervormde kerk aan het Kerkplein, die wij ten tijde van de reformatie moesten verlaten.  Na vele omzwervingen, tot een noodkerkje aan de Zwartendijk toe, kon er in 1803 een nieuw kerkgebouw aan de Choorstraat worden geopend.

Ontdek de parochie

Actueel parochie nieuws

170207_Monster_zegening_ruimte_van_rust.jpg
Feb 8, 2017, 5:45 PM

Bisschop zegent Ruimte van Rust in bij basisschool

Op dinsdag 7 februari heeft bisschop J.H.J. van den Hende in bijzijn van alle leerlingen van de basisschool De Zeester in Monster de speciale Ruimte van Rust ingezegend. Deze ruimte had bij de architect de naam Stilteruimte. Na de opening kreeg hij al

zondag_Gaudete.jpg
Dec 1, 2016, 2:15 PM

Jongerenviering 10 december in Monster

Gaudete! Verheugt U de Heer is nabij. Dit is het thema van het derde weekend van de Advent. De liturgische kleur mag dat weekend roze zijn. Roze is een mengeling van paars (inkeer in de Advent) en wit (feest Kerst). We zit

Monster_H._Machuut_1900.jpg
Nov 14, 2016, 4:04 PM

'Hymne ter eere van den H. Machutus'

In het centrum van Monster staat de N.H. kerk een driebeukige hallenkerk die vermoedelijk rond 1500 haar huidige gedaante kreeg door een grootscheepse verbouwing van een oudere kruiskerk. Voor 1572 was deze kerk de parochiekerk van Monster waar relieken

Medea_jubilarissen_2016.jpg
Oct 28, 2016, 9:00 AM

Jubilarissen bij koor Medea van de Machutusparochie

Elk bisdom in Nederland kent een St Gregoriusvereniging die zich inzet om de liturgische muziek en kerkmuziek te bevorderen cursussen organiseert en de belangen behartigt van koren dirigenten en organisten. Als patroon koos men

Krim-Koor.jpg
Oct 20, 2016, 9:42 AM

Zangkunst uitvoering Krim Kamerkoor

Het Krim kamerkoor komt voor twee concerten naar het Westland. Het koor heeft als thuisbasis Simferopol de hoofdstad van Krim. De zachtheid van klank en het enorme stembereik van de zangers en zangeressen maken dat het Krim kamerkoor in vele Europese steden

 

Interessante sites en acties

Het zou in de wereld heel wat vrediger toegaan als men minder op elkaar zou letten en meer op elkaar zou passen.