Parochiebestuur

Vicevoorzitter: dhr. Harry Bodifée, tel. 010-4362449
Secretaris: dhr. Jos C.G.A. Verbeek, tel 06-53674435
Penningmeester: dhr. Joop Heppe, tel. 06-30001128
Lid: dhr. Frank Haalmeijer, tel. 0174-383689
Lid: mw. M.G.J. de Munck-van der Veer, tel. 0174-385668
Lid: dhr. G. Bruinen (namens de Heenweg) 06-18262863
Lid: dhr. W. Gelaudemans, tel. 0174-383707

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Bezorgdheid is als een oude man met gebogen hoofd, die een pak veren draagt en denkt dat het lood is.