Kerstviering voor ouderen

Maandag 18 december
15:00

Locatie: De Rank Van Weelystraat 2 2678 AV De Lier

Traditiegetrouw wordt ook dit jaar weer kerstfeest met ouderen gevierd. De kerstviering is bestemd voor 65-plussers van alle gezindten in De Lier. In het programma van deze middag staat de geboorte van onze Heiland centraal. Naast het kerstevangelie en samenzang zal mevr. C. Groenewegen een kerstverhaal vertellen en het kinderkoor Do-Re-Mi zal voor ons optreden. En natuurlijk is er ruimte voor onderling contact en zal het programma afgesloten worden met een gezamenlijke broodmaaltijd die geopend wordt met een korte meditatie door ds. G. van Velzen. Ter dekking van de kosten zal er een collecte worden gehouden.

Als u niet op eigen gelegenheid naar De Rank kunt gaan, kunt u contact opnemen met:
Niek den Otter, tel. 515019 of Greet van Eendenburg tel. 514896.

 

Terug naar de vorige pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

We moeten bereid zijn het leven dat we gepland hebben op te geven, om het leven te vinden dat op ons wacht.