Over parochie St. Jan de Doper

De R.K. Parochie Sint Jan de Doper is een Rooms Katholieke parochiegemeenschap in Wateringen, en is ontstaan omstreeks 1250 en gesticht vanuit de kerk van Naaldwijk. Tot het jaar 1572 kerkte men in de oude kerk aan het Plein. De huidige kerk aan de Herenstraat dateert van 1900. Sinds 1976 staat dit kerkgebouw op de monumentenlijst en geniet daardoor de aandacht van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Deze aandacht is mede te danken aan de werkelijk prachtige gebrandschilderde ramen. Bij de historie van de kerk en in het fotoalbum leest en ziet u daar meer over.

Uzelf openstellen is de beste manier om ervoor te zorgen dat een ander zich openstelt.