Wie de melodie van de stilte kent, kent ook de volheid van de leegte.