Over parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming

De naam van de parochie is ontleend aan de historie van ’s-Gravenzande. In 1230 liet Machteld van Brabant, echtgenote van Graaf Floris IV van Holland, in ’s-Gravenzande een kerkje bouwen waaraan zij een Mariabeeld schonk. Dit Mariabeeld kreeg de faam grote wonderen te kunnen bewerkstelligen, waardoor ’s-Gravenzande destijds uitgroeide tot een belangrijke Mariabedevaartplaats. Tijdens de Beeldenstorm verloor ’s-Gravenzande haar katholieke identiteit en haar kerk.

De dingen die u met elkaar gemeen hebt maken een relatie aangenaam. De verschillen maken haar interessant.