Over parochie H. Machutus

De kerkgemeenschap van de H. Machutus vindt zijn oorsprong in de huidige Hervormde kerk aan het Kerkplein, die wij ten tijde van de reformatie moesten verlaten.  Na vele omzwervingen, tot een noodkerkje aan de Zwartendijk toe, kon er in 1803 een nieuw kerkgebouw aan de Choorstraat worden geopend. Na wat uitbreidingen is dat de kerk waarin wij thans kerken.

Wij zijn geen menselijke wezens die het spirituele ervaren. Wij zijn spirituele wezens die het menselijke ervaren.