Over parochie H. Jacobus

De geloofsgemeenschap van de H.Jacobus in Maasdijk is in de zestiger jaren opgericht. Door het Bisdom werd de parochie van de H. Adrianus in Naaldwijk als moeder voor de Maasdijk aangesteld.

Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.