rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 4 - 2015 > Wilhelmina Barbara Maria Vijverberg-Dukker

Wilhelmina Barbara Maria Vijverberg-Dukker

Geboren: 22 augustus 1936
Overleden: 22 oktober 2015
Plaats: De Lier

In dankbare herinnering

Op 22 oktober is, voorzien van het H. Sacrament der zieken, van ons heengegaan mevrouw Wilhelmina Barbara Maria Vijverberg – Dukker in de leeftijd van 79 jaar. Willy groeide op in een groot gezin aan de Nieuwe Tuinen.  Van jongs af aan heeft zij leren aanpakken en meehelpen. Handwerken interesseerde haar niet zo, zij was liever praktisch bezig. Zorg dragen voor degenen die je zijn toevertrouwd, dat loopt als rode draad door haar leven. Na een lange verkeringstijd heeft zij ruim 52 jaar het leven mogen delen met Jan Vijverberg. Mooie en blijde dagen zijn er gekomen, maar ook dagen van zorgen en tegenslag.  Steeds stond Willy klaar voor haar echtgenoot en hun kinderen Margó, Ed en Yvon. Het gezinsleven was nauw verbonden met het tuinbouwbedrijf. Willy heeft vaak een helpende hand toegestoken. Ook toen de kinderen het huis verlieten, bleef zij hen volgen met warme belangstelling.  De kleinkinderen hadden een bijzondere plek in haar hart. De bloementuin was haar grote hobby en zij heeft er een mooi paradijs van gemaakt.  ‘Zie de bloemen in het veld, niets overtreft hen in schoonheid’ (Matth. 6 ). Willy stond nog midden in het leven toen in september een ongeneselijke ziekte aan het licht kwam. Haar bestaan veranderde van de ene op de andere dag. Heel moedig en flink heeft zij haar ziekbed gedragen. Nu heeft God haar thuisgebracht om te delen in zijn rust en vrede. De uitvaart heeft plaatsgevonden op 29 oktober. Willy laat een grote lege plek achter in haar gezin en familie. Wij wensen Jan, kinderen en kleinkinderen veel kracht en troost toe in de komende tijd. 

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar voorgaande pagina
Steun onze WJD jongeren, koop een WJD kaars voor € 5,00. Bestel via wjd2016@rkwestland.nl