rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 4 - 2015 > Nicolaas Henricus van Steekelenburg

Nicolaas Henricus van Steekelenburg

Geboren: 19 december 1929
Overleden: 02 oktober 2015
Plaats: Kwintsheul

In dankbare herinnering 

Alle Heulse gezinnen ‘Van Steekelenburg’ kennen – naar hun grootvader – een Nic. Twee van hen zijn deze weken veel genoemd: pater Nico en Nic van ‘Carpe Diem’.  Deze laatste, die vanaf zijn jonge jaren -totdat ‘t niet meer kon- van rij tot rij in onze kerk met de schaal ‘omging’, woonde en werkte aan de Bovendijk, als de Gebroeders. In ‘96, toen de tuin werd losgelaten, werden hij en Co Wubben, zijn vrouw, Wateringers - maar hun Heulse thuis bleef de St. Andreas. Nico stierf in ‘Rozenhof’ te Naaldwijk op het  feest van de heilige Engelbewaarders. Dat die bestaan was te merken aan zijn gezin dat hem, zo geremd door Parkinson, met hun sterke liefde geen dag alleen liet. Thuis werd eind augustus met allen erbij de Zalving gevierd; zijn vredig sterven kwam zo niet als verrassing. Het beeld van “handen die voor ons werkten en ‘n hart dat voor ons klopte” past bij Nico. Hij was niet echt een prater: zijn handen spraken; hij maakte lange dagen. Dat hij als schooljongen jarenlang op kostschool in Huijbergen was -juist in de oorlogstijd- bepaalde mede zijn karakter. In het schaakspel van het leven deed hij wat bij hem paste, met oog voor de natuur en tegelijk heel sociaal. Voor anderen had hij altijd aandacht: Nic kon luisteren, hij had een eigen inbreng en was een man van trouw. Er was veel liefde rond hem. Nico zal -vooral door zijn vrouw- erg gemist worden. Met een volle kerk werd hem in de viering van de Eucharistie, die geleid werd door zijn jongste broer, uitgeleide gedaan. Op ons kerkhof is deze Nic, als eerste van de tien, in het graf gelegd, en herenigd met Karin, voor wie hij en Co maar vijf lentes konden zorgen. Mag hij nu in vrede zijn, wachtend op de verrijzenis.

pastor Theo van Steekelenburg

Terug naar voorgaande pagina
Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer u het met iemand deelt.