Maria Francina Vis-Creemers

Geboren: 3 december 1932
Overleden: 04 november 2015
Plaats: Honselersdijk

In dankbare herinnering

Op 4 november is, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken, van ons heengegaan mevrouw Maria Francina Vis – Creemers uit Honselersdijk in de leeftijd van 82 jaar. Riet werd geboren in Barendrecht. Haar vader overleed door een tragisch ongeluk toen Riet nog maar 13 maanden oud was. Haar moeder hertrouwde met Cornelis Roessen en verhuisde met haar twee meisjes naar Den Hoorn. In het gezin werden nog 4 zusjes en 3 broertjes geboren. Op 11 september 1958 trad Riet in het huwelijk met Tinus Vis in Kwintsheul. Na de eerste huwelijksjaren in Delft gewoond te hebben, verhuisde het jonge gezin, waar in 1961 dochter Marian geboren was, naar Honselersdijk. Liefst 52 jaar heeft zij in de Burgemeester Hoogenboomstraat gewoond. Naast de goede zorgen voor man en dochter was Riet samen met haar echtgenoot actief in het verenigingsleven. Riet was actief bij de gym en wandelvereniging Cito. Wandelen was haar grote hobby. Door de betrokkenheid van Tinus bij Westlandia Handbal ging Riet ook graag naar deze vereniging toe en behoorden beiden tot de eerste leden van de ‘Jeu des boules.’  Riet en Tinus waren onafscheidelijk. Samen trokken zij er op uit, met de fiets of te voet, stevig gearmd. Zij was ook creatief en kon mooi borduren en kleding maken. Gezelligheid vond zij bij het klaverjassen. Een grote vreugde in haar leven brachten de twee kleindochters. Zij bouwde met hen een persoonlijke band op. Na een werkzaam leven hebben Tinus en Riet nog jaren genoten van hun oude dag. Zij waren zeer reislustig en hebben veel van Europa gezien. Bij huwelijksjubilea hebben zij onvergetelijke reizen gemaakt met hun gezin. Binnen de Katholieke Bond van Ouderen heeft zij zich ingezet voor het bestuur. De laatste jaren kreeg Riet te kampen met gezondheidsproblemen en werd haar wereld steeds kleiner. Vorig jaar is haar man Tinus op 14 mei plotseling overleden. Riet kon niet meer zelfstandig blijven wonen. Zij heeft het afgelopen jaar in verschillende tehuizen gewoond. In september verhuisde zij naar huize ‘Steenvoorde’ in Rijswijk. Een val uit de rolstoel betekende het begin van het einde. Nu heeft zij gelukkig na een kwetsbare laatste periode rust gevonden. Wij hebben haar leven met goede en kwade dagen in Gods Hand neergelegd tijdens de uitvaartmis op 11 november in de parochiekerk van Honselersdijk. Moge Maria Vis – Creemers nu rusten in vrede. Wij wensen Marian en Ed en hun kinderen veel troost toe in de komende tijd.

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar voorgaande pagina
Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer u het met iemand deelt.