rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 4 - 2015 > Leonardus Maria Johannes Zwinkels

Leonardus Maria Johannes Zwinkels

Geboren: 20 september 1930
Overleden: 31 oktober 2015
Plaats: De Lier

In dankbare herinnering

Op 31 oktober is van ons heengegaan de heer Leonardus Maria Johannes Zwinkels in de leeftijd van 85 jaar. Leo werd geboren aan de Strijpkade in Wateringen en groeide van jongs af aan op met de tuinbouw. Eind jaren vijftig kwam hij naar De Lier en heeft met pionieren en hard werken een mooi bedrijf opgebouwd aan de Vreeburchlaan. In 1958 is hij in het huwelijk getreden met Corry van der Knaap uit Kwintsheul. In de ruimte van hun liefde en goede zorgen mochten hun zes kinderen Peter, Leo, André, Paul, Corine en Anita opgroeien tot volwassenheid. Leo heeft een grote ontwikkeling in zijn bedrijf meegemaakt, van eenruiters tot moderne kassen. Hij was een man met visie. Trots was hij dat zijn zoons in het bedrijf kwamen werken. Even trots was hij op zijn dochters. Veel heeft hij voor de gemeenschap betekend door zijn taxatiewerk voor de bank en het bestuurslidmaatschap van groenteveiling Westerlee. In 1963 werd Leo getroffen door een hartinfarct. 22 jaar heeft hij moeten leven met een kwetsbare gezondheid. Maar hij was flink en positief en je hoorde hem niet klagen. Zeer genoten heeft hij van zijn kleinkinderen. In februari 2012 is zijn vrouw Corry, kort na haar 80ste verjaardag, toch nog plotseling overleden. Moedig probeerde hij toch het leven weer op te pakken. De laatste periode had hij weinig adem en energie. Nu is hij naar zijn Schepper teruggekeerd en met Corry herenigd in het Mysterie van het Eeuwig Leven. De avondwake en uitvaart hebben plaatsgevonden op 5 en 6 november.
Wij wensen het gezin en de familie troost en vrede toe bij het dragen van het gemis. Moge Leonardus Zwinkels, na een welbesteed leven,  rusten in vrede.

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.