rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 4 - 2015 > Hendrika Lucia Maria van der Maarel-Paalvast

Hendrika Lucia Maria van der Maarel-Paalvast

Geboren: 29 juli 1931
Overleden: 10 december 2015
Plaats: Wateringen

In dankbare herinnering

Henny groeide op in een warm gezin. De oorlog drukte zijn stempel op haar jeugd, maar leverde haar ook een waardevolle vriendschap op voor de rest van haar leven met haar hartsvriendin Jaan. Na de oorlog zag ze het op school niet meer zitten en wilde gaan werken. Intussen volgde zij allerlei cursussen. Ze werkte nauwgezet en met groot enthousiasme totdat ze in 1955 trouwde met Gabri: en ze, zoals gebruikelijk in die tijd, met haar baan moest stoppen. Ze kregen drie meisjes: Anita, Lucia en Gabriëlle. En wat was ze jaren later ook trots met haar vier kleinkinderen!
Helaas werd Henny op 49-jarige leeftijd al weduwe. Maar ze ging niet bij de pakken neerzitten. Ze ontmoette op een van haar vakantiereizen een nieuwe liefde met wie ze de rest van haar leven nog heel veel heeft kunnen ondernemen. Henny was een sterke vrouw, die het heerlijk vond verhalen te vertellen en met nauwgezette aandacht haar plannen ten uitvoer bracht. De laatste jaren werd het met haar gezondheid en energie minder, maar ze bleef het opbrengen om optimistisch te blijven. Haar wens thuis te kunnen blijven en daar te sterven heeft mogen uitkomen en daar zijn ook Gert en de kinderen heel gelukkig mee. Op de dag van de uitvaart was het buiten grijs en druilerig, maar binnen in de kerk hebben we op haar leven teruggekeken, omringd door licht, warmte, en bloemen, samen met velen die van hun medeleven getuigden. Het is goed zo. Henny, dankbaar vertrouwen we je toe aan de Eeuwige en zeggen à Dieu!

Marie-Thérèse van de Loo, p.w.

Terug naar voorgaande pagina
Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer u het met iemand deelt.