Gerardus Petrus van Zijl

Geboren: 4 september 1930
Overleden: 04 november 2015
Plaats: Monster

In dankbare herinnering

Hij werd geboren in Monster op 4 september 1930 en overleed in Den Haag op 4 november 2015. Op 9 november was de afscheidsviering en bij de voorbereiding hiervan hebben de kinderen aangegeven, dat zij dit graag in dezelfde stijl wilden doen als destijds bij hun moeder (Christina Theodora van Zijl-Demkes, Stien) het geval geweest was, nu ruim 3 jaar geleden. Samen met zijn vrouw kreeg hij drie kinderen, Ellen, Diane en Leo, die elk op hun eigen manier herinneringen hebben opgehaald aan hun vader. Zij spraken over hun beste maatje, hun grote vriend, de opvoeding, die zij gekregen hadden en waren vol bewondering over de wijze, waarop dit gebeurd was en waren hier ook heel dankbaar voor. Dat kwam zonder meer tot uitdrukking in hun betrokken, warme en waarderende herinneringen. Zij vertelden o.m. dat hun vader een nieuwe liefde in zijn leven had gekregen, mevrouw Paalvast-Persoon. Beppie, zo werd zij door hem genoemd. Afgelopen september heeft hij zijn 85e verjaardag gevierd met een groot feest en daarbij heeft hij haar aan iedereen voorgesteld. Er waren diverse vakantieplannen, want hij genoot intens van het leven. Met de K.B.O. weg, daarna met zoon en kleinkinderen naar Madrid voor een voetbalwedstrijd en vervolgens een vakantie naar Tenerife met het hele gezin. Helaas, het heeft niet zo mogen zijn. Geert kreeg een infectie en daar is alert op gereageerd, want gezien zijn medische situatie mocht dat eigenlijk niet gebeuren. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en kreeg diverse antibioticakuren, die geen verbetering te zien gaven. Er werd nog een poging gedaan met Prednison, waarvan de longarts hoopte, dat die verlichting zou brengen. Dit bleek niet het geval te zijn. Er werd bij hem gewaakt, Beppie en zijn kinderen waren bij hem en af en toe ook zijn kleinkinderen. Toen bleek dat er geen uitzicht was op herstel heeft hij in alle rust afscheid van hen genomen. Hij wist, dat zijn einde naderde hoe moeilijk hij dat ook kon accepteren. Verschillende kleinkinderen kwamen ook nog aan het woord en ook zij maakten duidelijk wat voor fantastische opa zij gehad hebben. Bij het aansteken van de kaarsen zijn er karaktertrekken van Geert genoemd, zoals zorgzaam, zachtaardig, gezellig, belangstellend, rots in de branding en trots. Hun opa was trots op hen, maar zij zeker ook op hun opa! Dat hij heel geliefd was en heel erg gemist gaat worden bleek wel uit de grote belangstelling, die er was. Een belangstelling, veel groter dan waarop de familie gerekend had! Geert is wel uit het oog, maar niet uit het hart, nee, voorgoed in het hart bij velen.

Bep van Rest

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.