rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 4 - 2015 > Engelbertus Hendrikus de Vreede

Engelbertus Hendrikus de Vreede

Geboren: 14 december 1928
Overleden: 20 oktober 2015
Plaats: Monster

In dankbare herinnering

Bertus werd in een Poeldijks tuindersgezin geboren als jongste van 11 kinderen. Toen hij 6 was stierf zijn moeder en voor zijn 18e viel ook zijn vader weg. Hij hielp al snel in de tuin bij zijn broers. Zijn broers wilden hem uit militaire dienst houden en vroegen vrijstelling. Deze brief is nooit verstuurd, want Bertus stak de brief in de fik. Hij heeft 2 ½ jaar in dienst gestaan en leerde in Nederlands-Indië vloeiend Maleis spreken. Deze taal sprak hij later met zijn dienstkameraden als zijn kinderen het niet mochten horen.
Terug in Nederland trouwde hij met Jo van der Voort en kreeg 6 kinderen. Kees, de vierde in rij, kreeg heel jong een zwaar ongeluk en werd het zorgenkindje van het gezin. Thuis was iedereen welkom, zoals buitenlandse kinderkoren via Deo Sacrum en een verslaafde dienstkameraad. Bertus was een goede tuinder en bij goede prijzen kregen zijn zoons een extra shaggie, want er werd veel gerookt. Alleen niet als hij Sinterklaas speelde, hetgeen hij ruim 25 jaar heeft gedaan, waaronder enkele jaren als Hoofdsinterklaas van Poeldijk.
In 2001 verloor hij zijn vrouw. Toen enige tijd later zijn zwager stierf vond hij het zijn taak om zijn schoonzus, zus van zijn overleden vrouw, zoveel mogelijk te steunen. Deze steun werd wederzijdse genegenheid en liefde. Er werd getrouwd en zo hebben Riet en Bert nog 11 mooie jaren samen doorgebracht aan de Schubert, dicht bij de Machutuskerk, waar zij samen de vieringen bij woonden.
We verliezen in Bertus een bijzonder vriendelijk mens en wensen Riet sterkte nu zij voor de 2e maal weduwe is.

Peter Zuijderwijk

Terug naar voorgaande pagina
Steun onze WJD jongeren, koop een WJD kaars voor € 5,00. Bestel via wjd2016@rkwestland.nl