rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 4 - 2015 > Engelbertus Adrianus Nicolaas Zwinkels

Engelbertus Adrianus Nicolaas Zwinkels

Geboren: 14 juli 1929
Overleden: 30 december 2015
Plaats: Naaldwijk

In dankbare herinnering

Op 30 december is, voorzien van het H. Sacrament der zieken, van ons heengegaan, de heer Engelbertus Adrianus Nicolaas Zwinkels uit Naaldwijk in de leeftijd van 86 jaar. Bep werd geboren aan de Boslaan en heeft daar zijn leven lang gewoond, niet in hetzelfde huis maar wel aan dezelfde laan. Hij groeide op in verbondenheid met het tuinbouwbedrijf van zijn vader en heeft van jongs af aan leren aanpakken. Op 25 september 1956 trad hij in het huwelijk met An van Veldhoven, Zij was zijn steun en toeverlaat, ruim 55 jaar lang. Hun beide zonen Jos en René mochten opgroeien in de ruimte van hun goede zorgen. In 2012 is An overleden ten gevolge van een herseninfarct. Bep heeft haar zeer gemist, elke dag opnieuw. Als kweker heeft hij eerst groente geteeld en is later overgeschakeld op bloemen. Vele irissen, lelies en chrysanten zijn door zijn handen gegaan. Tot zijn 75e jaar ging hij elke dag ’s morgens in de tuin meehelpen. Naast werken, maakte Bep ook tijd voor ontmoeting en ontspan-ning. Hij was een trouwe Ajax fan. Ruim 40 jaar heeft hij samen met An alle thuiswedstrijden van Ajax in Amsterdam bezocht. Samen hebben zij ook genoten van kaarten, er met de fiets op uit trekken of op vakantie gaan. Als opa was hij zeer trots op de kinderen van René en Angelique. Zijn drie kleindochters Sanne, Anouk en Ilse hadden een bijzondere plek in zijn hart. Bep is altijd betrokken geweest bij de Adrianusparochie en bezocht ook graag de kerkenveiling. De afgelopen jaren waren er zorgen om zijn gezondheid maar gelukkig bleef de situatie redelijk stabiel. Echter dit najaar gingen zijn krachten sterk achteruit. Voor Kerst werd hij opgenomen in het Hospice. Via de kerkradio heeft hij de vieringen in de kerk nog mee kunnen maken. Nu is Bep zijn Schepper tegemoet gegaan en is hij herenigd met An in het Mysterie van het Eeuwig Leven. ‘Zijn plaats is leeg, zijn stem is stil. Een ieder die hem kende, weet wat dit zeggen wil.’ De uitvaart vond plaats op 7 januari in de Adrianus-kerk. Wij wensen Jos, René en Angelique, de kleinkinderen, familieleden en vrienden sterkte toe bij het dragen van het gemis.

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar voorgaande pagina
Het is aardig om belangrijk te zijn, het is belangrijker om aardig te zijn.