rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 4 - 2015 > Cornelis Hendricus Antonius de Vetten

Cornelis Hendricus Antonius de Vetten

Geboren: 18 juni 1915
Overleden: 06 december 2015
Plaats: Naaldwijk

In dankbare herinnering

Op 6 december is, voorzien van het H. Sacrament der zieken, van ons heengegaan de heer Cornelis Hendricus Antonius de Vetten uit Naaldwijk in de leeftijd van 100 jaar. Op 18 juni heeft hij zijn eeuwfeest heel mooi gevierd en daar zeer van genoten. Met het toenemen van de jaren zijn de krachten gaandeweg verminderd, maar vader en opa Kees kon nog genieten van de gewone dingen van elke dag. De laatste weken was hij heel kwetsbaar. Nu is hij zijn Schepper tegemoet gegaan en herenigd in het Mysterie van het Eeuwig Leven met zijn vrouw Gon van Leeuwen die in 2012 is overleden. Kees de Vetten is geboren en getogen in Maasland en kwam voor de oorlog met zijn ouders en broers en zussen naar Naaldwijk. Vele jaren heeft hij als kweker aan de Geestweg gewoond. Op 4 november 1943 is hij in het huwelijk getreden. Met veel ijver heeft hij gewerkt in de kwekerij waar groente en bloemen, o.a. chrysanten, werden geteeld. De zorg en opvoeding van de 11 kinderen was vooral de taak van moeder Gon. Toen het nieuwbouwplan ‘Opstal’ kwam, verkocht hij zijn tuin. Nu had hij alle tijd voor zijn bloementuin die er altijd schitterend uit zag. Samen met zijn broer Henk heeft hij jarenlang de pastorietuin en het kerkplein van de Adrianusparochie onderhouden. Nog steeds hebben wij plezier van de heesters en planten (winterharde fuchsia’s) die hij geplant heeft! Wij zijn hem zeer dankbaar voor zijn trouwe inzet. Kees was een gelovige man en zeer gehecht aan de traditie waarin hij was opgegroeid. De missie en het ontwikkelingswerk in de Derde Wereld ging hem zeer ter harte. Als mens had hij een duidelijke eigen mening. Hij is gegroeid aan het leven en milder geworden. Als hoogbejaarde vader, opa en overgrootvader was hij een man die van gezelligheid en ontmoeting kon genieten. Hij was ook dankbaar voor de zorg en aandacht en het bezoek dat hij ontving. De uitvaartmis was op vrijdag 11 december in de Adrianuskerk. Zijn zoons Aad en Kees hebben een prachtig lied voor hem gezongen. Moge Cornelis de Vetten nu rusten in vrede. Wij wensen zijn gezin troost en vrede toe bij het dragen van het gemis.

pastoor J. Steenvoorden 

Terug naar voorgaande pagina
Uzelf openstellen is de beste manier om ervoor te zorgen dat een ander zich openstelt.