rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 4 - 2015 > Cornelia Maria Theresia Damen-van Dijk

Cornelia Maria Theresia Damen-van Dijk

Geboren: 21 maart 1929
Overleden: 23 oktober 2015
Plaats: Naaldwijk

In dankbare herinnering

Op 23 oktober is overleden mevrouw Cornelia Maria Theresia Damen – van Dijk uit Naaldwijk in de leeftijd van 86 jaar. De laatste jaren heeft Cock veel getobd met haar gezondheid. Na allerlei omzwervingen langs verschillende tehuizen zou zij eindelijk een vast plek krijgen in ‘De Ark’ te Wateringen. Wij wisten dat zij kwetsbaar was, maar toch nog onverwachts is zij, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, van ons heengegaan. Cock groeide op aan de Nieuwe Weg in Poeldijk als oudste dochter in een groot kwekersgezin. Zij was een hartelijke en opgeruimde vrouw. Vele jaren mocht zij het leven delen met haar man Theo Damen. Altijd stond zij klaar voor haar echtgenoot en hun kinderen José, Conny, Peter en Miriam. Niet alleen zorgzaamheid maar ook werk maken van je persoonlijke ontwikkeling tekent het leven van Cock. Zij was zeer maatschappij en kerk betrokken. Dat kreeg vorm in haar inzet voor het CDA, het Rode Kruis en binnen de Adrianusparochie. De zorg voor zieken, ouderen en gehandicapten ging haar zeer ter harte. Ook maakte zij werk van de verdieping van haar geloof, o.a. binnen de gespreksgroep ‘Debora.’  Een groot verlies is het overlijden van Theo in 1998 en de dood van schoondochter Wilma twee jaar later. Cock leefde zeer met haar kinderen en kleinkinderen mee in lief en leed. Zij was een lieve oma die hield van gesprekken met diepgang. Zij had altijd een oprechte belangstelling voor haar medemens. Met het toenemen der jaren kwamen er ingrijpende gezondheidsproblemen. Cock was flink en moedig en ook dankbaar voor de goede zorgen van haar gezin, familie en anderen. De laatste jaren kon zij niet meer naar de kerk maar via de kerkradio volgde zij alle vieringen. Elke week bracht een oud buurmeisje van de Nieuwe Weg (nu ook 88!) bij haar de Heilige Communie. Vorig jaar is Cock met haar zus nog mee geweest naar Kevelaer. Daar heeft zij nog zeer van genoten. Nu heeft zij, gedragen door haar geloof, de pelgrimstocht aanvaard naar het Hemelse Jeruzalem. Wij hebben haar liefdevolle en dienstbare leven in Gods Hand neergelegd tijdens de avondwake en uitvaart op 29 en 30 oktober in de Adrianuskerk. Moge Cock na een welbesteed leven nu rusten in vrede. Wij wensen haar gezin en familie troost en meeleven toe in deze tijd van leegte en gemis.

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.