rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 4 - 2015 > Adriana Gerarda Barendse-Damen

Adriana Gerarda Barendse-Damen

Geboren: 14 oktober 1920
Overleden: 16 november 2015
Plaats: De Lier

In dankbare herinnering

Op maandag 16 november 2015 is op 95-jarige leeftijd in woonzorgcentrum De Triangel in de Lier mevrouw Adriana Gerarda Barendse-Damen overleden. Zij was de oudste dochter in een gezin met 14 kinderen. Waardoor ze in Naaldwijk, waar zij geboren en getogen was, moest meehelpen in het gezin. Tijdens de vaste avonden van de kerk leerde zij haar man Jaap kennen. Ze trouwden in 1947. Ze kregen kinderen en gingen wonen in De Lier waar Jaap een tuin had. Ze genoten van hun kinderen en kleinkinderen. Groot was het verdriet toen Jaap in 2003 overleed na een huwelijk van iets meer dan 55 jaar. Na mate de jaren vorderden kon Sjaan niet meer in haar eigen woning blijven en verhuisde ze naar de Triangel. Daar heeft zij nog mooie jaren gehad. Ze kende er bijna iedereen en iedereen kende haar. Dit komt door haar interesse in anderen. Maar zeker ook door haar karakter, want ze was empathisch, gastvrij en sociaal betrokken. Ze genoot van feestjes en sloeg er bijna geen over. Zelfs tot op hoge leeftijd keek ze uit naar de feestjes. Helaas ging het de laatste jaren minder met de gezondheid van Sjaan en dacht men diverse keren dat ze zou overlijden. Maar de wil om te leven was groot en ze had de kracht om elke keer weer beter te worden. Maar haar kracht was op en haar familie heeft afscheid van haar moeten nemen. Rustig is zij ingeslapen. Op vrijdag 20 november hebben wij na de afscheidsdienst in de parochiekerk H.H. Martelaren van Gorcum haar naar haar laatste rustplaats begeleid. Als wij doen wat er op de rouwkaart staat dan zullen we haar nooit vergeten. “Ik ben niet bang de aarde te verlaten, waarop ik intens dankbaar heb geleefd. En in vertrouwen te geloven, dat ik in vele harten verder leef.” Sjaan, rust zacht.

Els Geelen, pastoraal werkster

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.