Kwartaal 4 - 2015

Plaats:

Terug naar voorgaande pagina
Geen enkel probleem is ongrijpbaar. Zelfs denkbeeldige problemen zijn te overwinnen door juist te denken.