Petrus Leonardus Smout

Geboren: 15 oktober 1936
Overleden: 03 december 2014
Plaats: Monster

In dankbare herinnering

Op 3 december 2014 is, op 78-jarige leeftijd, de heer Petrus Leonardus Smout thuis in Monster overleden. Piet is geboren op 15 oktober 1936 en opgegroeid in Den Haag, in een gezin met drie zussen. In de oorlog werd zijn vader opgepakt, dat was een moeilijke tijd. Daarnaast was Piet onder schooltijd vaak actief als misdienaar. Hij volgde de MULO, volgde daarna de Kweekschool en was gelegeerd in Amersfoort in zijn militaire diensttijd. In zijn avonduren studeerde Piet voor zijn LO en MO akten wiskunde. Dit vak was zijn uiteindelijke passie. Hij ontmoette Corry tijdens hun bijbaantje op zaterdag, zij trouwden op 31 oktober 1962 voor de wet en twee jaar later vond hun kerkelijk huwelijk plaats. Piet had inmiddels een baan als leraar op de meisjes ULO in Monster (in de Havenstraat bij de franciscanessen). Zo kon hij met Corry in Monster gaan wonen (aan de Madeweg). Ze kregen een dochter en een zoon. Piet was een rustige man en juist door zijn rust had hij veel overwicht in de klas. Daarnaast was hij heel behulpzaam. Zijn zoon Peter heeft een gehoorbeperking en Piet heeft hem veel aandacht gegeven bij het spreken en luisteren. Ook veel vrienden en vriendinnen van de kinderen kregen bijles van Piet. In 1978 ging Piet werken op het ISW en daar werd hij uiteindelijk conrector. Zijn grote wiskundige inzicht kwam goed van pas bij het maken van het schoolrooster. In 1997 ging Piet met pensioen en ging hij genieten van zijn kleinkinderen, van uitstapjes, van zijn hobby’s, hey vrijwilligerswerk voor de hartstichting en ‘Tafeltje dekje’. Huwelijksjubilea werden met het hele gezin gevierd en ook het 50-jarig huwelijksjubileum werd bescheiden gevierd. Piet was inmiddels flink verzwakt door de ziekte ALS. Hij kreeg de diagnose een jaar eerder. Gesterkt door het Heilig Sacrament van de Zieken overleed hij in alle rust.

De uitvaartdienst vond plaats op 10 december in de Machutuskerk, waarna Piet begraven is op de parochiële begraafplaats. We bidden dat hij opgenomen is in het eeuwige leven en daar mag rusten, opgenomen in Gods liefde.

diaken R. Dits

 

Terug naar voorgaande pagina
Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer u het met iemand deelt.