rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 4 - 2014 > Petrus Jacobus Johannes van Schie

Petrus Jacobus Johannes van Schie

Geboren: 12 september 1931
Overleden: 06 november 2014
Plaats: Naaldwijk

In dierbare herinnering

Op 6 november is, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken van ons heengegaan de heer Petrus Jacobus Johannes van Schie uit Naaldwijk in de leeftijd van 83 jaar. Piet heeft zijn naam eer aangedaan. Petrus betekent immers steenrots. Hij was een man waarop je altijd kon bouwen. Al jong ging hij aan de slag in de kruidenierszaak van zijn vader. Overal ging hij de bestellingen opnemen en de boodschappen met de transportfiets afleveren. Zodoende wist hij overal de weg en kende hij heel veel mensen. Op 18 februari 1958 is hij in het huwelijk getreden met Truus Scheffers. Samen hebben zij hard gewerkt voor hun gezin. Het gezinsleven was nauw met de winkel verbonden, zodat vader Piet vaak in de nabijheid van zijn kinderen was. Hij kon genieten van een spelletje en had veel belangstelling voor hun sport en school. Trots was hij dat zijn kinderen verder hebben gestudeerd. Piet was een bescheiden man die voor zichzelf weinig nodig had. Hij was een tevreden en dienstbaar mens. Was begiftigd met een helder verstand; kon hoofdrekenen als de beste en had een ijzeren geheugen. In zijn vrije tijd kon hij genieten van het kaartspel en was ook een trouwe supporter van de R.K.V.V. Westlandia. Als opa had hij een warme interesse voor zijn kleinkinderen. Zijn leven lang is Piet zeer betrokken geweest bij de Adrianusparochie. Hij is even oud als de kerk (bouwjaar 1931) en is de derde dopeling! Als jongen is hij misdienaar en acoliet geweest. Liefst 50 jaar was hij trouw lid van het collectantencollege ‘Sint Franciscus van Assisi.’ Jarenlang was hij ook beheerder van het parochiecentrum ‘De Hofstede’, lid van de werkgroep ‘Meeleven bij een verlies’ en lid van de bijbelgroep. Ook buiten de parochie deed Piet vrijwilligerswerk, zoals voor ‘Tafeltje dekje’ en de cliëntenraad van ‘Ons Trefpunt’ en ‘De Pijletuinenhof.’ Als blijk van grote waardering en dankbaarheid ontving Piet de Adrianuspenning. De afgelopen jaren schoot Piet zijn gezondheid steeds meer tekort. Hij moest leven met grote beperkingen. Elke dag opnieuw werd hij liefdevol verzorgd door Truus, met de steun van het gezin en anderen. Met veel moed en geduld heeft hij zijn ziekbed gedragen. Nu heeft de Heer zijn trouwe dienaar Piet thuisgebracht. Moge Piet na een leven, met goede en kwade dagen, rusten in vrede. Wij hebben zijn leven in Gods Hand neergelegd tijdens de avondwake en uitvaart op 10 en 11 november in de Adrianuskerk. Wij wensen Truus, de kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en medeparochianen veel kracht en troost toe bij het dragen van het grote gemis.

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.