Jozephus Johannes Roessen

Geboren: 18 februari 1935
Overleden: 06 december 2014
Plaats: Poeldijk

In liefdevolle herinnering

Joop, een prachtig mens, 55 jaar getrouwd geweest met zijn lieve Alie.

Gelukkig met zijn kinderen en kleinkinderen. Met twee rechterhanden, want wat hij zag, kon hij ook maken.

Hij was destijds met z’n 24 jaar de jongste postkantoorhouder. Je was in die tijd nog een man die als zodanig in hoog aanzien stond! Hij kreeg ook voorrang bij de kapper. . .

Dat interesseerde hem niet zo: “Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg” was zijn motto. Hij liep graag op klompen en was gek op motorrijden. Hij heeft met zijn gezin altijd bij het postkantoor gewoond. Eerst erboven, later er naast.

Zo’n twintig jaar geleden kreeg hij drie keer een hartinfarct. De laatste tien jaren werd hij getroffen door herseninfarcten en uiteindelijk heeft kanker hem te pakken gehad.

Joop heeft ondanks deze problemen altijd positief in het leven gestaan. En hoewel hij het niet makkelijk vond zijn gevoel te uiten, weten zijn lieve vrouw en kinderen hoe sterk de band was én blijven zal, ook nu zij hem moeten loslaten. Met een prachtig gezongen viering hebben wij hem overgedragen aan Gods Liefde en vertrouwen erop dat hij nu de rust zal vinden die we hem zo gunnen. Joop, à Dieu!

Marie-Thérèse van de Loo, p.w.

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.