rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 4 - 2014 > Jacoba Theodora Roodenrijs-van der Meijs

Jacoba Theodora Roodenrijs-van der Meijs

Geboren: 23 juni 1930
Overleden: 08 december 2014
Plaats: Naaldwijk

In dierbare herinnering

Op 8 december is plotseling overleden mevrouw Jacoba Theodora Roodenrijs-van der Meijs uit Naaldwijk in de leeftijd van 84 jaar. Er was geen afscheid, geen laatste woord. Coby laat een grote lege plek achter in haar gezin en familie. Zij werd geboren in Maassluis. In haar kinderjaren en jeugd heeft zij de zorgelijke levensomstandigheden van de economische crisis van de dertiger jaren en de oorlog aan den lijve ervaren. Een van haar zussen is vermist geraakt. Al van jongs af aan leerde zij om aan te pakken. Op 22 april 1958 trad Coby in het huwelijk met Joop Roodenrijs en verhuisde naar Naaldwijk. Jarenlang is zij werkzaam geweest in de bakkerswinkel aan de Prins Hendrikstraat. Naast het organiseren van de zaak en het helpen van de klanten hield zij de administratie bij. Coby was een zorgzame echtgenote en moeder. In de ruimte van haar goede zorgen mochten haar kinderen Joep en Ceciel opgroeien tot volwassenheid. Ook toe zij het ouderlijk huis verlieten om een eigen bestaan op te bouwen, bleef zij zeer bij hun leven betrokken en leefde mee in voor- en tegenspoed. Een goede band bewaarden Joop en Coby met hun buren die ook hun vrienden waren en met wie zij menig gezellige kaartavond hebben doorgebracht. Rond 1990 is de bakkerij beëindigd en brak er een nieuwe periode aan. Zij heeft altijd een heel druk leven gehad en nu kreeg Coby meer tijd voor zichzelf. Helaas is haar echtgenoot Joop in 1997 overleden na een periode van ziekte. Zij heeft hem zeer gemist maar vond gelukkig de kracht om het leven gaandeweg weer op te pakken. Graag was zij in haar bloementuin aan het werk. Ook bekwaamde zij zich in het omgaan met computer, I Pad en I Phone.  In de tijd van de bakkerij was zij zeer honkvast, maar nu kwam er gelegenheid voor uitstapjes. Graag ging zij ook naar de jeu de boules. De kleinkinderen waren haar dierbaar. Een hechte band heeft Coby altijd gehad met haar zus Ceciel die ook in Naaldwijk woont. Het is nog heel onwerkelijk dat Coby er niet meer is zoals zij er altijd is geweest. Wij hebben haar leven in Gods Hand neergelegd tijdens de uitvaart op 13 december in de Adrianuskerk. Wij wensen de kinderen en kleinkinderen en familie en vrienden veel kracht en troost toe bij het verwerken van dit onverwachte verlies.

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar voorgaande pagina
Het is aardig om belangrijk te zijn, het is belangrijker om aardig te zijn.