rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 4 - 2014 > Hendrikus Cornelis Maria van Santen

Hendrikus Cornelis Maria van Santen

Geboren: 22 februari 1946
Overleden: 12 december 2014
Plaats: Naaldwijk

In dierbare herinnering

Op 12 december is, gesterkt door het Heilig Sacrament der zieken, van ons heengegaan de heer Hendrikus Cornelis Maria van Santen uit Naaldwijk in de leeftijd van 68 jaar. Na een werkzaam leven genoot Hans van zijn vrije tijd die hij altijd actief wist in te vullen. Zij leven veranderde opeens toen zich in juni jl. een ernstige ziekte openbaarde. Nu is hij naar zijn Schepper teruggekeerd in wiens mooie schepping hij met zoveel liefde heeft geleefd.  Hans werd geboren in Monster en heeft van n kind af aan meegewerkt in de tuin. Als jongeman heeft hij ook een eigen tuin gehad waar anjers geteeld werden. Op 15 augustus 1969  trad Hans in het huwelijk met Coby van der Sande. Samen hebben zij geleefd voor hun drie kinderen Patrick, Collin en Cindy.  Hans was een zorgzame echtgenoot en een goede vader. Jarenlang is  hij werkzaam geweest bij de gemeente Den Haag in de groenvoorziening. Bij de aanleg van vele projecten was hij betrokken. Hij had een grote passie voor bomen. Als vader leerde hij zijn kinderen aanpakken en maakte ook tijd om leuke dingen te doen zoals naar zee of het bos gaan. In de vrije tijd ging hij met zijn gezin vaak naar de Brielse Maas waar hij zijn vaste stek had om te vissen. Hij was zeer betrokken bij het leven van zijn kinderen en hij stond altijd klaar om te helpen. Op 60 jarige leeftijd kwam er een einde aan zijn arbeidzame leven. Graag was hij thuis in de tuin aan het werk die hij wist om te toveren tot een kleurrijk paradijs. Hans was heel precies en geordend. Bij het tuinieren stond hij graag anderen met raad en daad bij. Graag was hij onder de mensen en hield van gezelligheid en een kwinkslag. Zeer gesteld was hij op zijn zes kleinkinderen. Hans was een leuke opa. Het is een groot verdriet hem te moeten missen. Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens de avondwake en uitvaart op 16 en 17 december in de Adrianuskerk. Moge Hans nu naar de zware ziekteperiode rusten in vrede. Wij wensen Coby, kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte toe in de komende tijd.

pastoor J. Steenvoorden

 

 

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.