rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 4 - 2014 > Francina Louiza Baetings-van Scheijndel

Francina Louiza Baetings-van Scheijndel

Geboren: 26 oktober 1919
Overleden: 24 november 2014
Plaats: Naaldwijk

In dierbare herinnering

Op 24 november is, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken, van ons heengegaan mevrouw Francina Louiza Baetings–van Scheijndel uit Naaldijk in de leeftijd van 95 jaar.

Met het toenemen der jaren namen haar krachten af en had zij steeds meer zorg nodig. Toch kon zijn nog genieten van de gewone dingen van elke dag.  Wies van Scheijndel groeide op in een groot gezin. Na de lagere school ging zij aan het werk. In haar jeugd heeft zij gewerkt op de pastorie van de Adrianuskerk. Op 4 juni 1944 trad zij in het huwelijk met Jacques Baetings. Samen hebben zij geleefd en gewerkt voor hun 8 kinderen.

Het gezinsleven is altijd nauw verbonden geweest met het bedrijf. Jarenlang zorgde Wies voor de koffie. Zij was een vrolijke en muzikale vrouw. Zij is lid geweest van het koor ‘Arti et Religioni’ en later van het kerkkoor. Altijd stond zij zorgzaam klaar voor haar man en kinderen. Zij zorgde voor een warme en hartelijke sfeer en was heel gastvrij.

Opa van Scheijndel heeft een aantal jaren ingewoond en ook de 3  tantes uit het klooster werden altijd hartelijk onthaald.  Met elk kind had zij een eigen persoonlijke band. Een bijzondere aandacht had zij voor haar oudste dochter Marian die vanwege haar handicap meer zorg behoefde. Zij werd altijd overal bij betrokken. Als oma genoot zij van haar kleinkinderen en zij vond het heel bijzonder om overgrootmoeder te zijn.

Liefst 60 jaar heeft zij aan de Verspijcklaan gewoond!

Zij was een trouwe parochiane van de Sint Adrianuskerk. Graag ging zij ook naar de seniorenviering in ‘De Binnenhof.’ Zij had een diepgeworteld geloof en vond rust, vertrouwen en troost in het gebed. Naast goede dagen heeft zij ook verdriet op haar weg ontmoet. De overlijdens van haar man Jacques en later van haar zoon Jacques, na een periode van ziekte, hebben haar diep geraakt. Dankbaar was zij voor de zorg die zij ontving in de laatste kwetsbare fase van haar leven. Nu heeft de Heer haar thuis gebracht en is haar leven tot voltooiing gekomen in het Mysterie van Gods Eeuwige Liefde.

De uitvaart heeft plaatsgevonden op 29 november in de Adrianuskerk.

Moge Wies Baetings-van Scheijndel na een liefdevol en  zorgzaam leven rusten in vrede.

Wij wensen haar gezin en familie troost toe bij het gemis van deze dierbare vrouw die er in hun leven altijd is geweest.

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar voorgaande pagina
Steun onze WJD jongeren, koop een WJD kaars voor € 5,00. Bestel via wjd2016@rkwestland.nl