rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 4 - 2014 > Cornelis Adrianus Marie van Kaam

Cornelis Adrianus Marie van Kaam

Geboren: 04 februari 1928
Overleden: 02 november 2014
Plaats: Naaldwijk

In dierbare herinnering

Op 2 november, de dag van Allerzielen, is de heer Cornelis Adrianus Marie van Kaam uit Naaldwijk heengegaan in de leeftijd van 86 jaar. De afgelopen jaren heeft hij zeer getobd met zijn gezondheid. Elke dag opnieuw werd hij liefdevol verzorgd door zijn vrouw Kitty. De laatste periode heeft hij doorgebracht in hospice ‘Beukenrode’. Cor van Kaam is

geboren en getogen in ’s-Hertogenbosch. Zijn jeugd speelt zich af tegen de zorgelijke achtergrond van de crisis van de dertiger jaren en de Tweede Wereldoorlog. Cor kon goed leren en volgde de HTS. Hij heeft een mooie loopbaan ontwikkeld als burgerpersoneelslid bij de Marine. Uit hoofde van zijn functie heeft hij veel gereisd op menig fregat en vele werven bezocht. Op 25 juli 1957 is hij in het huwelijk getreden met Kitty Bouman uit Limburg. Na eerst in Rijswijk gewoond te hebben, zijn zij later verhuisd naar Naaldwijk. Cor was een zorgzame echtgenoot. Toen zijn schoonmoeder uit Limburg niet meer zelfstandig kon blijven wonen, werd zij liefdevol naar Naaldwijk gehaald. Cor was een gastvrij mens en waardeerde een gezellig samenzijn met familie en vrienden. Hij gaf zijn vrouw alle ruimte voor haar hobby’s zoals de honden en de tuin. In 1985 ging hij met pensioen en werd benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau voor zijn grote verdiensten bij de Koninklijke Marine.  Samen hebben Cor en Kitty vele mooie reizen mogen maken. Vele jaren hebben zij genoten van hun oude dag. Vijf jaar geleden belandde Cor in het ziekenhuis. Dat moment luidde een periode in waar het woord tobben een steeds grotere betekenis kreeg. Maar Cor was flink en heeft tot het laatste ogenblik de regie in handen gehouden. Nu heeft hij de overtocht aanvaard naar een Nieuw Leven bij

God. Moge hij thuis zijn bij zijn Schepper in een veilige Haven. 

De afscheidsviering heeft plaatsgevonden op 8 november in de aula van crematorium ‘Eikelenburg’ in Rijswijk. Wij wensen mevrouw van Kaam veel kracht en troost toe.

pastoor J. Steenvoorden

Terug naar voorgaande pagina
Steun onze WJD jongeren, koop een WJD kaars voor € 5,00. Bestel via wjd2016@rkwestland.nl