rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 4 - 2014 > Cornelia Anna Maria Kouwenhoven-van den Berg

Cornelia Anna Maria Kouwenhoven-van den Berg

Geboren: 22 september 1919
Overleden: 31 oktober 2014
Plaats: Monster

In dierbare herinnering

Corrie werd geboren, in een groot tuindersgezin, op 22 september 1919. Het ouderlijk huis was aan de Zwartendijk te Naaldwijk. Druiven krenten, daar was ze in het voorjaar van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat mee bezig. Na de oorlog heeft zij Jan Kouwenhoven ontmoet bij speelse activiteiten tijdens de Naaldwijkse kermis. De tuin en de kinderen stonden in beider leven centraal. Er moest hard gewerkt worden om alles goed rond te krijgen. Corrie vond het belangrijk dat haar kinderen kansen kregen, die voor haar in haar tijd niet haalbaar waren. Er lagen altijd boeken op tafel, de kinderen konden nooit te veel lezen.

Corrie was een sociaal bewogen mens. Ze sprong altijd in als een familielid het zwaar had. Ook voor de parochie heeft ze veel gedaan: nieuwe parochianen bezoeken, het mede-organiseren van de fancy-fair, zieken bezoeken en naar het ziekenhuis brengen. Ze was ook sportief en zette samen met anderen een gymnastiekclub op.

Corrie was heel positief, optimistisch, had humor. Ze vertelde verhalen en maakte woordgrapjes. Ze was ook heel praktisch, een no-nonsense-type. “We maken er wat van,” zo klonk het vaak. Het geloof was voor haar van belang. De rituelen gaven haar kracht om het leven goed aan te kunnen en waren een leidraad voor het leven.

Half oktober is ze gestruikeld over het laatste treetje van de trap. In het verpleeghuis Houtwijk heeft ze de ziekenzalving ontvangen. Op 31 oktober is ze van ons heengegaan. We kijken met dankbaarheid terug op haar leven. Het is goed geweest.

Pastor Kwee.

Terug naar voorgaande pagina
Het is aardig om belangrijk te zijn, het is belangrijker om aardig te zijn.