rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 4 - 2014 > Cornelia Adriana Maria Wenneker-Hofstede

Cornelia Adriana Maria Wenneker-Hofstede

Geboren: 02 augustus 1914
Overleden: 18 november 2014
Plaats: Wateringen

In dankbare herinnering

Cornelia Adriana Maria Hofstede werd 100 jaar geleden geboren op 2 augustus. Ze zag het levenslicht in 1914 in een wereld waarin de Grote Oorlog was uitgebroken. Ze was de 2de in een boerengezin aan de Bovendijk dat uit 5 kinderen ging bestaan. Al vroeg werd ze onder de koeien gezet om te melken. Haar moeder was lange tijd ziek en stierf toen Cor 17 jaar was. De boerderij werd verkocht en Cor nam de zorg voor haar vader op zich. In 1947 trouwde ze met Cornelis Wilhelmus Wenneker, die samen met zijn broer een boerderij runden. Het huwelijk bleef kinderloos. Voor neven en nichten en vele ander was het bij tante Cor een zoete inval. Gastvrijheid en vrolijkheid stond hoog in haar vaandel. Vele herinneren zich de logeerpartijen op de boerderij. De geur van verse melk en slapen in het hooi. Het verdriet was groot toen haar man in 1977 stierf. Ze verhuisde naar Het Tolland waar ze vele jaren gewoond heeft. Het is wel mooi om oud te worden, maar het nadeel is dat vele dierbare mensen om je heen sterven. De wereld wordt kleiner. In 2004 werd ze uit haar eenzaamheid gehaald en kreeg zij een kamer in De Ark. Ze bloeide helemaal op tussen leeftijdsgenoten. Haar levenslust kwam terug en werkte aanstekelijk. Iedereen ging graag op bezoek. Koffie met koek en een glas fris. Ze was optimistisch en zei vaak: 'wat je zaait, oogst je!' Een maand geleden was ze op de 100ste verjaardag geweest van Mw. Kester - v. Santen uit de Lessenaar in Kwintsheul. Met haar, was ze 96 jaar vriendin! Op 17 november heeft zij de ziekenzalving ontvangen en een dag later stierf ze. Op zaterdag 22 november hebben we met vele in een eucharistieviering in de St. Jan, God dank gezegd voor de liefde, de zorgzaamheid en de wijsheid die wij mochten ontvangen van Cor. Aan ons de opdracht deze kostbare eigenschappen in ons leven te integreren en voort te zetten. Haar dode lichaam hebben wij gezaaid op de parochiële begraafplaats bij de St. Jan. Dat Cor mag rusten in vrede in het licht van de verrezen Heer.       

Pastor Straathof. 

Terug naar voorgaande pagina
Steun onze WJD jongeren, koop een WJD kaars voor € 5,00. Bestel via wjd2016@rkwestland.nl