rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 4 - 2014 > Anna Gerarda Maria Janszen-Franke

Anna Gerarda Maria Janszen-Franke

Geboren: 13 oktober 1926
Overleden: 22 oktober 2014
Plaats: Kwintsheul

In dankbare herinnering

Op de kermis in Wateringen leerde zij Geert kennen. Dat was in 1950 en ze trouwden op 21 oktober 1953. Ze gingen wonen in  de ouderlijke woning van Geert, aan de Heulweg. Echter, het huis moest nog opgeknapt worden, dus de eerste maanden was er weinig rust in het huis. Samen kregen zij vier zonen en een dochter. Annie zorgde voor het huishouden en voor de kinderen; daarbij was er weinig tijd voor ontspanning, echter voor de kinderen was ze er altijd. Ze was graag thuis, maar daarnaast hield ze van dansen en van het gezelschap van andere mensen. Nadat de kinderen waren uitgevlogen kwam er ruimte vrij voor opa Franke. Hij woonde drie jaar in bij Geert en Annie, waarbij Annie veel zorg had voor haar vader. Annie paste ook graag op de kleinkinderen en naarmate deze ouder werden, bakte zij voor hen graag patat en pannenkoeken. Ze heeft ook met veel liefde zoon Sjors geholpen in de keuken van zijn Paviljoen de Zweth, waarbij Annie met de gasten graag een praatje had. Annie kwam ook op iedere verjaardag of andere familiefeestjes. Haar 88ste verjaardag is met de hele familie uitgebreid gevierd . Helaas, enkele dagen later kreeg Annie een zware hersenbloeding en ze raakte in een coma. Ze ontving het Heilig Sacrament van de Zieken op haar 61ste huwelijksdag.

We bidden dat God de familie van Annie troost mag geven en dat Annie in zijn Rijk van licht en liefde is ontvangen.

diaken Dits

Terug naar voorgaande pagina
Wij zijn geen menselijke wezens die het spirituele ervaren. Wij zijn spirituele wezens die het menselijke ervaren.