rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 4 - 2014 > Alida Geertruida Bronswijk-van der Voet

Alida Geertruida Bronswijk-van der Voet

Geboren: 06 januari 1924
Overleden: 22 oktober 2014
Plaats: Honselersdijk

In dierbare herinnering

Op 22 oktober is op 90 jarige leeftijd  overleden Alida Geertruida Bronswijk-van der Voet “Alie”.

Zij werd geboren op 6 januari 1924 te Poeldijk. En heeft dus leeftijd van de zeer sterken bereikt. Ze was de 3e in het gezin van 8 kinderen. Ze trouwde met Bram Bronswijk in 1946. Vanwege de woningnood ging ze inwonen bij haar ouders. Via de Leuningje en de Bloemstraat verhuisden zij naar het Hof in Honselersdijk, de Noorduynstraat en later na het overlijden van haar man Bram naar de Hunselaer. De laatste maand van haar leven werd zij verzorgd in de Kreek waar zij snelcontact maakte met de andere bewoners. Alie was een gezelligheidsmens. “Mag ik erbij komen zitten” zei ze vaak. Er was een goed contact tussen Alie en de geestelijk verzorger in de Kreek, als hij haar kwam bezoeken  zei Alie “Je komt als geroepen”. Haar kinderen kleinkinderen en achterkleinkinderen zijn dankbaar en blij dat zij zo veel jaren met hun lieve en gezellige moeder en oma hebben mogen beleven. Ze heeft 10 kleinkinderen en

5 achterkleinkinderen waarvan zij heel veel heeft genoten. Ze was altijd bezig met het bedenken van kleine dingentjes die de kinderen leuk vonden. Ze wilde ze altijd “iets” meegeven. Door haar vele hobby’s ontmoette ze veel mensen en dat vond ze heerlijk. Het werden dan bijna altijd “vrienden of vriendinnen”. Zo had ze krent-, bezoek-, kaart-, trein- en praatvriendinnen en zo ging het maar door. Haar ziekte heeft 3 1/2 jaar geduurd. Ze bleef echter steeds positief. Dankbaar was ze voor elke mijlpaal die gehaald werd. Zelf vond ze dat ze een goed leven heeft gehad en eigenlijk is Alie 180 jaar geworden, want zij telde de halfjes. Ze was dankbaar voor alle dingen die zij nog kon en wat voor haar gedaan werd. In de avondwake is er geluisterd naar de lezing over de sterke vrouw en we hebben voor haar gebeden en gezongen en de hoop uitgesproken dat God die het begin en eindpunt van ieders leven is, die haar geschapen heeft, op haar wacht. Dat Alie naar hem is terug gekeerd. Dat zij na een zorgzaam en liefdevol leven nu mag rusten in vrede en we wensen haar familie veel kracht toe bij het gemis van hun dierbare moeder en oma.

Namens het Aärongilde Nelly van der Knaap

Terug naar voorgaande pagina
Het is aardig om belangrijk te zijn, het is belangrijker om aardig te zijn.