Zuster Augustino Jansen

Geboren: 28 september 1924
Overleden: 19 november 2013
Plaats: Honselersdijk

In dierbare herinering

Op 19 november is in Huize Rosa te Nijmegen overleden zuster Augustino Jansen in de leeftijd van 89 jaar. Zij werd geboren op 28 september 1924 te Honselersdijk en ontving de doopnamen Anna Theodora. Haar roepnaam was Ans. Zij groeide op in een groot gezin waarin de kerk centraal stond. Als jonge vrouw trad zij in bij de zusters Dominicanessen van de Heilige Familie te Neerbosch en legde haar geloften af op 16 november 1948.

Zuster Augustino had een helder verstand. Zij ging naar de kweekschool en is vele jaren werkzaam geweest in het onderwijs in Laren en Utrecht, waar zij ook hoofd der school was.

De vorming van de jonge mens ging haar zeer ter harte. Evenals collegialiteit en een goede sfeer onder de leerkrachten. In 1966 werd zij gekozen in het hoofdbestuur van de congregatie.

Dat was een hele overgang met een geheel andere verantwoordelijkheid. Binnen het bestuur raakte zij nauw betrokken bij de twee missiegebieden van de congregatie in Brazilië en Indonesië. Als missieprocuratrice heeft zij zich met hart en ziel ingezet voor het welzijn van haar medezusters in de missie. Ook toen zij ouder werd, bleef zij klaar staan als er een beroep op haar werd gedaan. Zij onderhield goede contacten met haar broers en zussen en hun gezinnen. Graag kwam zij op bezoek in het Westland.  De laatste periode van haar leven wordt bepaald door afnemende gezondheid en kwetsbaarheid. Dat was niet eenvoudig voor zo’n zelfstandige vrouw. Maar in geloof en overgave heeft zij de beperkingen van het ouder worden gedragen. Dankbaar was zij voor de goede verzorging. Haar 65 jarig kloosterjubileum heeft zij op 16 november,  in haar ziekbed, drie dagen voor haar overlijden, nog heel bewust meegemaakt. Moge zuster Augustino nu, na een dienstbaar leven, rusten in vrede.

De uitvaart heeft plaatsgevonden op 22 november jl. in de kapel van het klooster te Nijmegen.

Wij wensen de familie Jansen troost en vrede toe bij het gemis van hun dierbare zus, schoonzus en tante Ans.

Pastoor J. Steenvoorden

 

Terug naar voorgaande pagina
Het geluk vermenigvuldigt zich slechts wanneer u het met iemand deelt.