rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 4 - 2013 > Petronella Bernadina Johanna van Scheijndel-van Holsteijn

Petronella Bernadina Johanna van Scheijndel-van Holsteijn

Geboren: 10 juli 1915
Overleden: 10 oktober 2013
Plaats: Naaldwijk

In dierbare herinnering

Op 10 oktober is, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken, van ons heengegaan mevrouw Petronella Bernadina Johanna van Scheijndel - van Holsteijn uit Naaldwijk in de hoge leeftijd van 98 jaar. Nel werd geboren in Naaldwijk en trad in het huwelijk met Piet van Scheijndel. Als moeder van 5 kinderen gaf zij liefde en ruimte. De kinderen groeiden op in de roerige jaren zestig en zeventig. Moeder Nel wist het gezin met geduld en vertrouwen te leiden. Zij liep altijd kaarsrecht en had een duidelijke persoonlijke mening. Zij kon best begrip opbrengen voor andere standpunten maar bleef trouw aan haar eigen principes en geloof.

Lezen was haar grote hobby. Zodoende had zij een brede algemene ontwikkeling. Een groot verdriet was het overlijden van haar man Piet in 1977.

36 jaar heeft zij als weduwe geleefd. Mede door haar sterke wil en de goede zorgen van haar kinderen heeft zij het leven weer op kunnen pakken.

Zij vond het heel bijzonder om haar kleinkinderen te zien opgroeien. Ook is zij overgrootmoeder geworden. Nel heeft genoten van een lange levensavond en nog heel lang zelfstandig gewoond. De laatste jaren werd zij liefdevol verzorgd in ‘De Pijletuinenhof.’ Haar gezichtsvermogen schoot ernstig tekort maar gelukkig bood het luisterboek uitkomst. Nel voelde zich zeer betrokken bij de Adrianusparochie en kwam ook altijd in de seniorenviering in ‘De Binnenhof.’

Haar zoon Willem die kunstenaar is, heeft een prachtig boek aan haar opgedragen. Daarin zegt moeder Nel: ‘Licht is goddelijk.’ Tastend in het duister is zij nu het Eeuwige Licht van God tegemoet gegaan. Zij was de laatst levende in het gezin waarin zij werd geboren. Moge Petronella van Scheijndel nu, na een welbesteed leven, rusten in vrede. Wij hebben afscheid van haar genomen tijdens een dankviering voor haar leven op 16 oktober in de Adrianuskerk.

Wij wensen haar gezin en familie troost toe bij het gemis van haar zo vertrouwde aanwezigheid.

Pastoor J. Steenvoorden

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.