rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 4 - 2013 > Pauline Elizabeth Peters-Jones

Pauline Elizabeth Peters-Jones

Geboren: 03 november 1929
Overleden: 05 december 2013
Plaats: Monster

In dierbare herinnering

Pauline werd op 3 november 1929 geboren in de stad Hebburn in Groot-Brittannië. Haar jeugd was mooi en stabiel. Dat heeft de basis gelegd voor haar persoonlijkheid: opgewekt, zelfbewust en tevreden. Ze was 11 jaar toen de oorlog uitbrak, de bommenwerpers vlogen over het huis. Na de oorlog ging ze naar de zondagsschool, waar ze later zelf les gaf. Rond haar 20e heeft ze gewerkt bij een electrotechnische fabrikant. Daar was ze technisch tekenaar. Ook daar leerde ze John kennen. In 1952 zijn ze getrouwd in Hebburn. In hetzelfde jaar verhuisden ze naar Den Haag. In 1953 werd Gordon geboren. In het voorjaar van 1957 verhuisden ze naar Monster, naar de nieuwbouwwoning aan de Kampschoërstraat. Daar werden Paul en Robert geboren. Pauline was een echte huisvrouw, een rol waar ze zeer tevreden mee was. Engelse lekkernijen bakken, de kinderen opvangen uit school, in de weekenden tennissen met John. Het huis gezellig maken, engelse inrichting uiteraard. Daarnaast gaf ze jaren engelse les aan dames van de huisvrouwenvereniging. Met de kleinkinderen was Pauline ook heel gelukkig. In het jaar 1993 overleed John. De twintig jaren daarna heeft ze samen gewoond met zoon Robert. Daar was ze dankbaar voor. Reizen maken en verjaardagen vieren, dat waren ook mooie en vreugdevolle momenten. Tevredenheid was haar centrale woord en ze had altijd een onvoorwaardelijke liefde voor haar gezin. En ze zei altijd: “Als je kan, help dan iemand.” Op 5 december is ze dan overleden in het verpleeghuis De Eshoeve in Den Haag. Op 10 december hebben we in dankbaarheid op haar leven teruggekeken en haar aan de Heer toevertrouwd.

Pastor Kwee.       

 

Terug naar voorgaande pagina
Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen.