rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 4 - 2013 > Mathilda Cornelia Margaretha Batist-van Rijn

Mathilda Cornelia Margaretha Batist-van Rijn

Geboren: 20 december 1923
Overleden: 10 oktober 2013
Plaats: Naaldwijk

In dierbare herinnering

Op 10 oktober is, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken, van ons heengegaan mevrouw Mathilda Cornelia Margaretha Batist – van Rijn uit Naaldwijk in de leeftijd van 89 jaar. Til werd geboren in een boerengezin in Sion bij Delft. Toen zij in het huwelijk trad met Geert Batist verhuisde zij naar Naaldwijk. Zij werd moeder van 11 kinderen. De kleine Tommie heeft maar kort in deze wereld geleefd. Trots was zij op haar dochter en 9 zonen. Als moeder was zij van de vroege ochtend tot de late avond bezig met haar zorgtaken.

Veel kracht en vertrouwen heeft zij haar levenlang in haar geloof gevonden.

De kinderen vlogen een voor een uit om een eigen bestaan op te bouwen.

Zoon Hennie verbleef wegens zijn handicaps in een gezinsvervangend tehuis. Trouw werd hij door moeder Til opgezocht.  Goede en kwade dagen, voor- en tegenspoed heeft zij meegemaakt. Maar standvastig bleef zij op haar post, trouw zorgend voor degenen die haar waren toevertrouwd. In 2007 is haar man Geert overleden. Na een werkzaam leven heeft Til jaren genoten van haar oude dag.

Kinderen en kleinkinderen zochten haar trouw op. Heel bijzonder vond zij het om overgrootmoeder te zijn van twee achterkleinzoons. Til had het talent om gedachten en gevoelens heel mooi te verwoorden in gedichten en op wenskaarten. Wij hebben in de Adrianuskerk, waar zij zo graag kwam, afscheid van haar genomen op 10 oktober. Indrukwekkend mooi was het In Memoriam uitgesproken door haar oudste zoon, pastoraal werker John Batist. Moge Mathilda Batist – van Rijn na een liefdevol leven rusten in vrede. Wij wensen haar gezin en familie troost toe bij het gemis van deze dierbare vrouw.

Pastoor J. Steenvoorden

Terug naar voorgaande pagina
Steun onze WJD jongeren, koop een WJD kaars voor € 5,00. Bestel via wjd2016@rkwestland.nl