rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 4 - 2013 > Maria Adriana Borsboom-Lansbergen

Maria Adriana Borsboom-Lansbergen

Geboren: 23 maart 1918
Overleden: 10 oktober 2013
Plaats: Monster

In dierbare herinnering

Riet Lansbergen werd op 23 maart 1918 geboren in Ketel. Ze groeide op in een boerengezin, dat uit 11 kinderen ging bestaan. Hard werken niet zeuren en tevreden zijn was het devies. Toen Riet 22 jaar oud was begon de oorlog. Een oorlog met veel verdriet. Ze verloor 3 broers.

Ondanks de oorlog met verdriet is de liefde niet te stuiten. In 1942 trouwde Riet met Aad Borsboom. Het huwelijksfeest werd gedeeld met ome Wim en tante Jo. Riet en Aad werden de ouders van 8 kinderen. Ze was een warme vrouw die veel aandacht gaf. Ze waardeerde de schoolprestaties van de kinderen en kleinkinderen. Riet is te typeren als: lief, bescheiden, zuinig, tevreden en zorgzaam. Het gebed en het geloof gaf haar houvast. Ze trad niet op de voorgrond, maakte zich niet druk in discussie's. Riet accepteerde ieder mens zoals deze is. De deur stond altijd open. Gastvrijheid was in huize Borsboom groot. Er was altijd een bakkie en als het etenstijd was kon je altijd mee-eten. De vriendengroepen van de kinderen kunnen daar allemaal van vertellen.

In 1974 overleed haar man Aad. Het was een hele klap voor Riet, ook het sterven van enkele van haar kinderen liet haar niet onberoerd, maar ze pakte het leven positief op. Ze maakte er wat van. Ze ging naar alle verjaardagen en feestjes. Ze hield zich vast aan het vertrouwde leefpatroon en de zorgzame mensen om haar heen. Ieder middag met de rollator een ommetje maken. In de loop der jaren werd dat rondje steeds kleiner en het ging steeds langzamer. Tijdens haar verblijf in De Kreek ging zij graag in de rolstoel even naar buiten. Gaan en genieten. Riet was dankbaar voor al haar kinderen, haar 17 kleinkinderen en 14 achterkleinkinderen. Wat een rijkdom! Ze was dankbaar voor de vakanties, vogels, mooie luchten, het zonnetje....maar je moet het wel willen zien! Omgekeerd zijn wij dank voor de onvoorwaardelijke liefde die zij ons gegeven heeft.

Dinsdagmiddag 8 oktober heeft Riet in 'de Kreek' in bijzijn van haar kinderen de ziekenzalving ontvangen. 10 Oktober is zij gestorven.

Wij kunnen Riet nazeggen: "het is mooi geweest..."

Maandag 14 oktober kwamen we samen in de H. Machutus voor de avondwake en de dag daarop hebben we Riet uitgevaren en haar dode lichaam aan de aarde toevertrouwd op het parochiekerkhof. Dat Riet mag rusten in vrede bij God.

Pastor Straathof.

Terug naar voorgaande pagina
Het is aardig om belangrijk te zijn, het is belangrijker om aardig te zijn.