rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 4 - 2013 > Leonardus Jacobus van der Hoeven

Leonardus Jacobus van der Hoeven

Geboren: 02 december 1931
Overleden: 06 december 2013
Plaats: Naaldwijk

In dierbare herinnering

Op 6 december is, voorzien van het Heilig Sacrament der zieken, van ons heengegaan de heer Leonardus Jacobus van der Hoeven uit Naaldwijk in de leeftijd van 82 jaar. Leo is geboren en getogen in Maasland. Op 11 september 1957 trad hij in het huwelijk metAnnie van Adrichem, eveneens uit Maasland, en gingen zij wonen aan het Bruinelaantje in Naaldwijk.

Vele jaren hebben zij samengewerkt in de tuin waar eerst groenten en later bloemen werden geteeld. Meer nog dan kweker, was Leo een echte handelaar. In het bedrijf is Annie altijd een grote steun voor hem geweest. Samen hebben zij geleefd en gewerkt voor hun zeven kinderen: Koos, Adri, Peter, Loek, Annelies, Alex en Marisca. Leo was een enthousiaste man met een duidelijke eigen mening. Hij hield van gezelligheid, kon hartelijk lachen en had een bijzonder gevoel voor humor. Als vader was hij trots op zijn kinderen en volgde hen met warme belangstelling.  Als het hele gezin samen was, dan had hij het helemaal naar zijn zin.

Meer dan 40 jaar was hij trouw lid van het parochiekoor Cantemus Domino.

Voor zijn grote verdiensten gedurende vele jaren ontving Leo de Gregoriusonderscheiding. Ook heeft hij zich vele jaren elke zaterdagmorgen ingezet voor de kerkviering in het verpleeghuis ‘De Naaldhorst.’ Toen aan zijn arbeidzame leven in de tuin een einde kwam, wist hij zijn tijd altijd actief in te vullen. Hij zette zich in als vrijwilliger voor het Streekmuseum, de bloemententoonstelling en bij de renovatie van de Adrianuskerk in 2001. De renovatie was een prachtige tijd. Leo was er van de vroege ochtend totdat de laatste wegging en heeft met hart en ziel aan dit project meegewerkt. Wij zijn hem, als Adrianusparochie,  daar oprecht dankbaar voor. Als opa was Leo gek op zijn kleinkinderen. Heel bijzonder was het wel om in 2007 met het hele gezin op vakantie te gaan ter gelegenheid van het 50 jarig huwelijksjubileum.

De laatste jaren zijn zwaar geweest voor Leo en Annie en voor heel het gezin. Zijn geestelijke vermogens gingen steeds verder achteruit waardoor hij niet meer thuis kon blijven wonen. Liefdevol is hij verzorgd in De Rozenhof en De Kreek.

De laatste dagen heeft hij in zijn eigen vertrouwde omgeving kunnen doorbrengen.

Nu is hij teruggekeerd in het Huis van zijn Hemelse Vader waar plaats is voor velen. Als het leven lijden wordt, dan is rusten goed.

Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens de avondwake en uitvaart op 12 en 13 december in zijn Adrianuskerk. In beide vieringen heeft Cantemus prachtig gezongen en zo hun dierbare koorlid kerkmuzikaal de laatste eer bewezen. Moge Leonardus van der Hoeven nu na een welbesteed leven rusten in vrede. Wij wensen mevrouw van der Hoeven, het gezin en de familie troost en vrede toe.

Pastoor J. Steenvoorden

Terug naar voorgaande pagina
Steun onze WJD jongeren, koop een WJD kaars voor € 5,00. Bestel via wjd2016@rkwestland.nl