Kees Visser

Geboren: 07 juli 1944
Overleden: 03 november 2013
Plaats: Poeldijk

In dierbare herinnering

Op zondag 3 november jl. is aan het eind van de middag overleden Kees Visser. Hij was 69 jaar en woonde sinds 2011 aan de Van Bergenhenegouwelaan2C(gebouw de Terwebloem) in Poeldijk. Daarvoor had hij jaren op de Bosweg gewoond. Kees was het middelste kind van de familie Visser uit Maasdijk en werd geboren op 7 juli 1944. Lange tijd heeft hij thuis gewoond waar hij zijn vader hielp in het tuindersbedrijf. Later verhuisde hij naar de Woutershof en vanaf 1983 woonde hij op het Westerhonk. Kees was een vrolijke man die door middel van een aantal woorden en gebaren goed duidelijk kon maken wat hij bedoelde. Op een gegeven moment is bij Kees beginnende dementie geconstateerd en daarna werd zijn wereld kleiner. Hij kon bang zijn, maar in een vertrouwde omgeving met bekende gezichten ging het goed met hem. Hij hield heel erg van muziek en had vaak een radiootje aan zijn oor. Vooral oudere Nederlandse artiesten vielen in de smaak. Tijdens de afscheidsdienst die wij voor hem hielden op vrijdag 8 november jl. in de Westerkerk hebben we het gehad over ‘delen’ en lazen daarbij het verhaal van de vijf broden en twee vissen die door Jezus worden gedeeld waardoor meer dan vijfduizend mensen genoeg hadden. We hebben het leven met Kees gedeeld en tijdens de afscheidsdienst herinneringen gedeeld. Nu is ons delen met hem gestopt, maar Gods liefde is zo groot dat Hij daarvan blijft delen ook over grenzen van leven en dood. Wij geloven dat Kees nu mag delen in Gods hemel en in dat vertrouwen hebben wij zijn lichaam begraven op de algemene begraafplaats in Maasdijk. Wij wensen de broers en zussen, zwagers en schoonzussen, neven en nichten, medebewoners en medewerkers en allen die Kees zullen missen Gods troostrijke en liefdevolle zegen toe in de komende periode.

Ds. Dennis Verboom – geestelijk verzorger ’s Heeren Loo Westerhonk

Terug naar voorgaande pagina
Steun onze WJD jongeren, koop een WJD kaars voor € 5,00. Bestel via wjd2016@rkwestland.nl