rkWestland > Federatie > Voor iedereen > Mens in Beeld > In memoriam > Kwartaal 4 - 2013 > Jacobus Adrianus Johannes Bauman

Jacobus Adrianus Johannes Bauman

Geboren: 16 juli 1931
Overleden: 02 november 2013
Plaats: Naaldwijk

In dierbare herinnering

Op 2 november is overleden de heer Jacobus Adrianus Johannes Bauman uit Naaldwijk in de leeftijd van 82 jaar. Op 23 oktober werd hij plotseling opgenomen in het ziekenhuis. Na dagen van bewegen tussen hoop en vrees is hij vol overgave op Allerzielen de Heer tegemoet gegaan. Jacques is geboren en getogen in Poeldijk. Zijn ouders hadden een winkel in religieuze artikelen, zoals Heiligenbeelden, vlak bij de Bartholomeuskerk. Toen Jacques nog maar 7 jaar oud was, kwam zijn vader plotseling te overlijden. Nu stond zijn moeder alleen in de zorg van het grote gezin. Na zijn schooltijd heeft hij bij een rijwielhandel gewerkt. Later vele jaren als verzekeringsagent van het ziekenfonds.

In 1958 trad Jacques in het huwelijk met Corry Bentvelzen uit Naaldwijk.

Na eerst op een bovenwoning in Den Haag gewoond te hebben, kwam het ouderlijk huis van Corry aan de Hoogwerf in Naaldwijk ter beschikking.

Twee dochters, Vera en Lisette, mochten opgroeien in de ruimte van de liefde van hun zorgzame ouders. Helaas raakte Jacques door een val al vroeg uit het arbeidsproces. Gelukkig wist hij wel een nieuwe invulling aan zijn tijd te geven.

Hij hakte houtjes voor zijn kachel, ging graag vissen en volgde de sport op de voet. Als opa was hij heel trots op zijn 3 kleindochters en kleinzoon.

De afgelopen jaren gingen zijn krachten gaandeweg achteruit en werd het lopen moeizaam. Daardoor werd zijn wereld kleiner. Toch nog onverwacht is, na een kortstondige ziekteperiode, een einde aan zijn leven hier op aarde gekomen.

Wij hebben afscheid genomen van Jacques in een viering van Woord en Gebed op 8 november in Crematorium Ockenburg in Den Haag. De beide dochters en kleindochter Eva hebben hem heel mooi herdacht. Als Evangelie klonk het verhaal over de wonderbaarlijke visvangst in Johannes 21. Jezus verschijnt als de Verrezen Heer aan de vissers bij het meer van Galilea. Vissen was Jacques zijn grote hobby! Nu heeft de Heer van het Leven hem thuisgebracht in de veilige Haven van het eeuwig leven. Moge Jacobus Bauman  rusten in vrede.

Wij wensen mevrouw Bauman, kinderen, kleinkinderen en familie veel kracht en troost toe in deze tijd van leegte en gemis.

Pastoor J. Steenvoorden

Terug naar voorgaande pagina
Wij zijn geen menselijke wezens die het spirituele ervaren. Wij zijn spirituele wezens die het menselijke ervaren.